Җәүдәт Сөләйман

***

…Сине, диңгез, мин бер аңлармынмы, җан иясе кебек син миңа, дулкын яллы атлар табуныдай, бер ыргыла диңгез, бер тына… Күңел-байтал Алга таба…

Киләчәккә карап уйлану

Килер вакыт. Безнең чорлар Калыр тарих төпкелендә. Һәй, андагы өстәгеләр, Бу төпкелдән кем күренә?