Мәкальләр

04.12.2017

***


Гүргә сыймас кеше булмый, гүр сыйдырмас эшләр була.

Ярлы бул – ялчы булма.

Күршең чырае – синең йөзең чагылышы.

Ике дингә табынган – берсенә дә үз түгел.

Кечелекле булмаган түрә үчлекле була.

Һәр ак сакаллы аксакал булмый.

Күңелең пакьлеге – йөзең аклыгы.

Түрәсенең сөяленә баскан – үзе аяксыз калган.

Халыкның власте – клиндернең уртасы.


Мәкальләр «КУ» журналының 1нче (гыйнвар, 2015) санында басылды.

фото: pixabay.com; Free-Photos