Год 1946 Номер 5

Описание

Jounal name

Материалы:

 • ССР СОЮЗЫНЫҢ КОРАЛЛЫ кө МИНИСТРЫ ПРИКАЗЫ 1 МАЙ, 1946 ЕЛ
 • ССР СОЮЗЫНЫҢ КОРАЛЛЫ КӨЧЛӘРЕ МИНИС ГРЫ ПРИКАЗЫ 
 • ЯШЬ КАПИТАН ҺӘМ АНЫҢ УЛЫ
 • БӘХЕТ ОРЛЫКЛАРЫ 
 • М. ЛЕРМОНТОВ ШИГЫРЬЛӘРЕ
 • ПОЛКОВНИК ТАНЧУРИН
 • Поэзия
 • СМОЛЕНЩИНА УРМАННАРЫНДА 
 • Поэзия
 • ДОШМАН ТЫЛЫНДА
 • ИКЕНЧЕ КӨННЕ
 • АБЫЕМ СУГЫШГАН КАЙТКАЧ
 • МӘКТӘПКӘ
 •  УЯУЛЫК — САУЛЫК (
 • Поэзия
 • ГАФУР КОЛАХМЕТОВ 
 • ГАФУР КОЛАХМЕТОВ БИОГРАФИЯСЕНӘ КАРАТА КАЙБЕР МАТЕРИАЛЛАР
 • ӘДӘБИ ТЕЛ
 • КУРАЙ ТАВЫШЫ
 • КАЗАН ШӘҺӘРЕНЕҢ МАТУР ӘДӘБИЯТТА ЧАГЫЛЫШЫ
 • КАМИЛЬ ЯКУБ ИСЕМЕНДӘГЕ КИТАП БАСУ ФАБРИКАСЫ ТАРИХЫННАН
 • ВАТАН СУГЫШЫНЫҢ ФАКТИК МАТЕРИАЛЛАРЫН ТУПЛЫЙК!
 • А. П. ЧЕХОВ ХИКӘЯЛӘРЕ'
 • СОЛДАТ ҺӘМ АНЫҢ ХИКӘЯСЕ
 • Әдәби календарь
 • ХРОНИКА
 • ЭПИГРАММАЛАР
Реклама