Год 1946 Номер 6

Описание

Jounal name

Материалы:

 • Бөтенсоюз Коммунистлар (большевиклар) Партиясе Үзәк Комитетыннан, ССР Союзы Министрлар Советыннан һәм ССР Союзы Верховный Советы Президиумыннан
 • МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН
 • ВКП(б) ның Татарстан Өлкә һәм Казан Шәһәр Комитетларыннан, Татарстан АССР Министрлар СОВЕТЫННАН һәм Татарстан АССР Верховный Советы Президиумыннан
 • ӘДӘБИЯТНЫҢ БӨЕК ДУСТЫ
 • ЯЗУЧЫ ҮЗ ЭШЕНЕҢ ОСТАСЫ БУЛЫРГА ТИЕШ*
 • КИТАП
 • Поэзия
 • БӘХЕТ ОРЛЫКЛАРЫ
 • Поэзия
 • ТУРГАЙ ТАВЫШЫ
 • САГЫНУ
 • Поэзия
 • ДНЕПР БАТЫРЫ
 • Ясмин гөле
 • Поэзия
 • МАКСИМ ГОРЬКИЙ
 • 1928 НЧЕ ЕЛДА А. М. ГОРЬКИЙНЫҢ КАЗАНГА КИЛҮЕ
 • А. С. ДЕРЕНКОВ ИСТӘЛЕКЛӘРЕ 
 • БИШЬЕЛЛЫК ПЛАН ҺӘМ ЯЗУЧЫЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
 • ГАДЕЛ КУТУЙ БЕЛӘН БЕРГӘ БУЛ- ГАН ЧАКЛАР 
 • В. Г. БЕЛИНСКИЙ ТАТАР ТЕЛЕНДӘ
 • Әдәби календарь
 • Хроника
Реклама