Год 1943 Номер 12

Описание

Jounal name

Материалы:

 • ҖИҢҮ
 • ДИҢГЕЗ ЖАНЫ
 • ШӘРӘФ МӨДӘРРИС ШИГЫРЬЛӘРЕ
 • САГЫШ
 • СУГЫШ ЛИРИКАЛАРЫ
 • СОЛДАТ БАЛАЛАРЫ
 • ДӘРҖИЯ АППАКОВА ӘКИЯТЛӘРЕ
 • ҮЧ АЛЫНЫР
 • ЯШЬ ОФИЦЕР КАСЫЙМ ӘХМИРОВ
 • БРОНЕБОИЩИК ВӘЛИЕВ
 • ВАТАН ӨЧЕН, СТАЛИН ӨЧЕН
 • ӘХТӘМОВНЫҢ ҖАВАБЫ
 • ИКЕ ДУС
 • КИРОВ ЯШИ!
 • БӘХЕТ ҺӘМ АЗАТЛЫК ҖЫРЧЫСЫ
 • ШӘРИФ АБЫЙ ТУРЫНДА
 • Поэзия
 • МОННАН ШАГЫЙРЬ УЗДЫ
 • ШИҺАП МӘРҖАНИ
 • ИДЕЛ БУЕ ТАТАРЛАРЫ АРАСЫНДА ХАТЫН-КЫЗЛАРНЫ УКЫТУ ЭШЛӘРЕ
 • КУРЧАК ТЕАТРЫ
 • Хроника
 • „СОВЕТ ӘДӘБИЯТЫ" ЖУРНАЛЫНЫҢ 1943 НЧЕ ЕЛДАГЫ САННАРЫ ЭЧТӘЛЕГЕ
 • РЕВОЛЮЦИЯНЕҢ КЫЛЫЧЫ
 • КЫЗЫЛ СУГЫШЧЫГА
Реклама