Год 1881 Номер 1

Описание

Jounal name

Материалы:

 • БҮГЕНГЕ ҺӘМ КИЛӘЧӘК ХАКЫНА
 • МУСА ҖӘЛИЛ-ПАРТИЯ СОЛДАТЫ
 • ТӘВӘККӘЛ ТАШ ЯРА
 • ШИГЫРЬЛӘР
 • САРУТ
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ШИГЫРЬЛӘР
 • НАМУС КУШКАНЧА
 • СИНЕҢ ТАКТАШЫҢ БАР...
 • ҖЫРЛАНГАН ҖЫРЛАР ТУРЫНДА
 • СӨЕКЛЕ ШАГЫЙРЕБЕЗНЕ САГЫНГАНДА
 • ӘҢГӘМӘ ДӘВАМ ИТӘ
 • ЭНҖЕ БӨРТЕКЛӘРЕ
 • ИҖАДИ КАЗАНЫШЛАР ЮЛЫННАН
 • «ЗУР ИДЕЛ» КИҢЛЕКЛӘРЕ
 • ВАСИЛИЙ ЮДИНГА 70 ЯШЬ
 • НИЛ ЮЗИЕВКА 50 ЯШЬ
 • АДЛЕР ТИМЕРГАЛИНГА 50 ЯШЬ
 • ФӘНДӘ ЗУР АДЫМ
 • ӘДӘБИЯТКА ТАРИХИ КАРАШ
 • ТАТАРСТАН АССР ТӨЗЕЛҮ ҺӘМ ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТ
 • ӘДӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ЯҢАЛЫКЛАРЫ
 • БАБУР
 • ЯЗУЧЫНЫҢ ӘДӘБИ-ЭСТЕТИК ФИКЕР ХӘЗИНӘСЕННӘН
 • ПРОФЕССОР МӨХЕТДИН КОРБАНГАЛИЕВ
 • ШӘРӘФ МӨДӘРРИС ШИГЫРЬЛӘРЕ
Реклама