Год 1881 Номер 8

Описание

Jounal name

Материалы:

 • КҮТӘРЕЛЕП БУРАЗНАДАН
 • ӘТӘЧ МЕНГӘН ЧИТӘНГӘ...
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ШИГЫРЬЛӘР
 • СӨЕНЧЕ
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • АВЫЛ ДӘФТӘРЕ
 • МАКСАТЛАР БЕРДӘМЛЕГЕ
 • БРАТСК КАҺАРМАНЫ
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ШИГЪРИ ХӘРӘКӘТ ҺӘМ АНЫҢ КАЙБЕР ТЕНДЕНЦИЯЛӘРЕ
 • ТӨСЛӘР БАЛКЫШЫ
 • ТӘНКЫЙТЬ СҮЗЕ-КАДЕРЛЕ СҮЗ
 • ЯШЬЛӘР ЮЛГА ЧЫГА
 • ЭЗЛӘР ДАСТАНГА ИЛТӘ
 • ОСТАЗ
 • КЫЗЫЛ ЧӘЧӘКЛӘР ҮСӘР...
 • КОЯШ БЕЛӘН АЙ МИКӘН...
 • ҖАНЛЫ КУРЧАКЛАР
 • ДАВЫЛ КАРДӘШЕ
 • ОЗЫН ЮЛЛАР, ЕРАК ЕЛЛАР АРАСЫ
 • ИБРАҺИМ САЛАХОВКА 70 ЯШЬ
 • КОНСТАНТИН ЛЕБЕДЕВКА 60 ЯШЬ
 • РӨСТӘМ ЯХИНГА 60 яшь
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ЕЛМАЕП ТА, КӨЛЕП ТӘ...
 • ХИКӘЯЛӘР
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ӘДӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ЯҢАЛЫКЛАРЫ
Реклама