Год 1946 Номер 7-8

Описание

Jounal name

Материалы:

 • „ЗВЕЗДА" ҺӘМ „ЛЕНИНГРАД" ЖУРНАЛЛАРЫ ТУРЫНДА
 • ДРАМА ТЕАТРЛАРЫНЫҢ РЕПЕРТУАРЫ ҺӘМ АНЫ ЯХШЫРТУ ЧАРАЛАРЫ ТУРЫНДА
 • ЛЕНИНГРАД ПАРТИЯ ОЕШМАСЫ АКТИВЫНЫҢ ЖЫЕЛЫШЫ
 • И. В. СТАЛИН ӘСӘРЛӘРЕНЕҢ БЕРЕНЧЕ ТОМЫ
 • Сәнгать һәм әдәбият өлкәсендәге 1945 нче елгы күренекле хезмәтләр өчен Сталин премияләре бирү турында
 • СОВЕТ ӘДӘБИЯТЫНЫҢ КҮРЕНЕКЛЕ ӘСӘРЛӘРЕ
 • ЯШЬ ГВАРДИЯ
 • КОМСОМОЛКА ХУРШИДӘ
 • БӘХЕТ ОРЛЫКЛАРЫ
 • ПОЭЗИЯ
 • ЗУР ХИНГАН АША
 • СИРТМӘЛЕ КОЕ
 • ТИМЕРКӘЙ
 • ХӘЗЕРГЕ ШАРТЛАРДА ИДЕОЛОГИЯ ЭШЕНЕҢ ӘҺӘМИЯТЕ
 • Россия Федерациясенең бишьеллык планы
 • Депутат В. И. Лебеден-Кумач рече
 • ХАЛЫК ҺӘМ АНЫҢ ЮЛБАШЧЫСЫ ТУРЫНДА ФИЛЬМ'
 • УҢЫШСЫЗЛЫК ҺӘМ АНЫҢ СӘБӘПЛӘРЕ
 • „АЛАР ВАТАН ӨЧЕН СУГЫШТЫЛАР"’
 • ӘДӘБИ КАЛЕНДАРЬ
 • ХРОНИКА
 • „КЫРЫК ЯШЬ“
Реклама