Год 1954 Номер 2

Описание

Jounal name

Материалы:

  • АВЫЛ ӨСТЕНДӘ ЙОЛДЫЗЛАР
  • ШИГЫРЬЛӘР
  • ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕНЕҢ БҮГЕНГЕ ТОРЫШЫ ҺӘМ АНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
  • Ш. КАМАЛНЫҢ „КОЗГЫННАР ОЯСЫНДА“ ИСЕМЛЕ ХИКӘЯСЕ ҺӘМ ПЬЕСАСЫ
  • ӘДӘБИ ТЕЛ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ
  • КУШЫМЧАЛАР ҺӘМ КУШМА СҮЗЛӘР ЯЗЫЛЫШЫ
  • ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ФОНЕМАЛАР СИСТЕМАСЫ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯСЕ
  • РУС ТЕЛЕННӘН КЕРГӘН СҮЗЛӘРНЕҢ ЯЗЫЛЫШЫ
  • ОРФОГРАФИЯНЕ ФӘННИ НИГЕЗГӘ КОРЫРГА
  • ХРОНИКА
Реклама