ЯШЕНЛЕ ЕЛЛАРЫМ...


Биек тауның башларында
Җил әйләндерә ташны.
Кыйбласы кайда Рәсәйнең?
Шул әйләндерә башны.
Пртә торып тышка чыксам.
Җил каерган түбәне.
Җнл1ә-нңгыр1а тидерми.
Саклый түрә түрәне.
Дәүләт салган йортым бар.
Эшлән тапкан милкем бар.
Төп Законның маддәеендә
Сүз әйтергә иркем бар.
Безнең илләр сахра җирләр.
Сахрада үсә голләр.
Үз күләгәсеннән курка Үтә сак
мөхәррирләр.
Нәшер өчен җаванлылар
Мөхәррир дип йөртелә.
Шигырь язсам, алар хуҗа
Закон бир|ән иркемә.
Яшенле яшьлек елларым Исемә
төшә таңда. Шушындый «ирек*
өчен. дим. Каным түктемме
яуда?

Реклама