МИЛЛИЯТ СҮЗЛЕГЕ

ҖдХШЕЛХӘЙ г. Тере ишәк (тиргәнү сүзе) Ләкин шулай да гарәпләрдә ишәк кушаматы аңгыралык түгел, бәлки чыдамлык һәй түземлек синонимы булган (мәе . ару талуны белмәс Мөряан хәлифәне (744 750 елларда хәлифәлек иткән) Мәрван ишәк дип атаганнар) ҖӘҺӘННӘМ Тәмуг. Җэһәнном сүзе борынгы гыйбри (еврей) телендәге ггхиинач сүзеннән. Русча геенна. Гехинном дип исә Иерусалим янында төрле шакшылар түгелә торган җирне атаганнар РӘхмәтъянов бу урын ту рында "Палестинада үзенең корылыгы һәм эсселеге белән атаклы булган бер үзән." дип яза, ә т-й һаннам һәннлм балллары җире Анда Молох дигән пот торган, балаларны шуңа корбан итеп китерә торган бу лганнар Коръән буенча, җәһәннәм Иблискә ияргәннәрнең киләчәктә газаплану урыны (15 43) Фарси телендә дүзәх - тәмуг, җәһәннәм. Җәһәннәмнең җиде каты булып, берсе берсеннән җиде мең еллык гүбәндер, берсе берсеннән җитмеш өлеш кызудыр, болар 1 һәвииәһ (Һания) Монафикъларга һәм кяфнр булганнар очен Фиргавен. Карун һамман һәм мөселманнарның, шулай ук Гайсә галәйһиссәламнен дошманнары шушы һавнягө куылачак Мәүлана Мохәммәд Алн буенча мәгънәсе "төпсезлек, төпсез тирәнлек Тәфсир НогмашГда “Ул һавийә кыздырылган утдыр" дип аңлатылган (100 II) 2. Жәһнм Мәҗүсиләргә Мәгънәсе "җәһәннәм уты" "Жәхим" язылышы ла очрый “Тәфсир Но1мани"да (57:19) "аятьләребезне ялганга тотучы кяфнрләр җәһнм тәмугында янучылардыр” дип күрсәтелә 3. Сәкарь кеше ашаучылар һәм диннән язганнар, ягъни Исламнан башка дингә күчкәннәр очен "Яндыручы ут" мәгънәсендә 4 Ләза (Ләзмя) Иблис һәм анын якыннары өчен Башкача 7*ын дип тә языла, мәгънәсе "Ялкын" З.Хотәмөһ (Хитмә) Яһүдиләр өчен. Мәгънәсе ватык кисәкләр" бСә1ыйр насарилар өчен Мәгънәсе "ут", "учак" 7. Җәһәннәм зур гөнаһлы булып та тәүбә кылмыенча үлгән мөселманнар очен Ривайәтләрдә җәһәннәм бүрәнкә сыман кратер рәвешендә сурәтләнеп, шундагы жиде концентрик түгәрәктә җәһәннәмнең төрле катлары ургышкан дип сөйләнә Коръәннән соңгы бер рмвлйәгтә җәһәннәмдә черек сулы, кайнап юрган бу .пар, төпсез коелар барлыгы әйтелгән Җәһәннәмнең җиде ишеге бар (15 44) Җәһәннәмгә бидгатьче кешеләр һәм бндгатьче җеннәр кертеләчәк (11.119) Берәүләре анда мәңге газапланачак. икенчеләре вакытлыча гына булачаклар (23:103: II 107) Җәһәннәмдә тормыш юк. чөнки тормыш ул тәкъва кешеләр очен генә билгеләнгән ләкин аңда үлем ДӘ юк. чөнки үлем ул ту 1ы панлык һәм хәрәкәтсезлек дигән сүз Бу турыда “Тәфсир НогмангГда "Соңра ул җәһәннәмдә үлмәс үлсә газаптан котылыр иде. һәм фагиа күрә торган тере булу белән дә тере булмас" (87 13) "Та һа" сүрәсенең (20) 74 иче аятендә дә шул ук фикергә тап булабыз У т анда ү тмәс һәм тереклеге дә булмас " "Корыш"дә Аглаһ дошманнары җәһәннәмгә кертелсәләр, әүвәле кергәннәре, туктап соңыннан кергәннәрне көтәрләр, бербершг күрсеннәр өчен", диелгән (41 20) Гөнпһкярларны җәһәннәмдә көткән иң каты газап ут газабы. Тиреләре янып беткәч аларга яна тире үстерелә һәм алар җәһәннәм утын кабат татыйлар (4 56) Үзләре богау танган хәлдә. тырга ярамый ләкин әгәр дә чина кылуда гаепле кешеләр казый атдында бер-берсе белән никахлашырга сүз бирсәләр, атар һәртөрле җәзадан котылалар Башка диндәге хатынга өйләнгән мөселман кешесе зина кылса бер мөзһәб кануннары буенча, никахтагы кеше кебек, таш ату җәзасына хөкем ителә, башка мәзһәблөрдә исә. өйләнмәгән кеше кебек, суктырылырга шеш Бер мәзһәбләрдә кайчан да булса знна кылганнары өчен жәза алган кешеләр киләчәктә үзләре кебекләр белән генә никахка керә алсалар, икенче мәзһәбләрдә жәза һәм тәүбә аларнм пакьли Зина кылуда гаепле җефетен ире. кадый хөкеменә тартмыйча да. үлгәнче ябылуда тота алган Знна кылган бер яһүдне Мохәммәд Пәйгачбәрнсн Тәүрат нигезендә җәза кылганлыгы турында рннлйәт бар Чөнки Ислам шәригате элекке шәригатьләрнең бөтенесен дә юкка чыгармый, фәкать алардагы ү тенә каршы килгән хөкемнәрне генә гамәлдән чыгара Корьәнкөрим Тәүрат, Инҗил китапларын кире какмый, бәлки алармы пк дыйклый Зинага якынлашмагыз, чөнки у л жн/зәнтеч эштер. “Исра" сүрәсе. 32 иче аять ЗИНАЭЛГАЕН / Күт зинасы караудыр, (Хадис ) Вә знн.илыаннн онназарын - күз зинасы

Реклама