ЗӨҺРӘ ЙОЛДЫЗ


Заманыяда Зөһрә исемле бик матур, бик акыллы. бик эшчән -ъ. кыз
булган. Аның булдыклылыгына, уңганлылыгына, һәр эшне белүенә,
кешеләргә карата игелекле булуына бетен тирә-як исләре китеп сөйли икән.
Ләкин ул үзенең матурлыгы, уңган лыгы белән бер дә эреләнмәгән. Аның бик
усал үги анасы булып, ул Зөһрәдән бик көнләшеп, һәрвакыт юк сәбәпләр белән
аны тирги, ачу лана. кыен эшләр куша икән Иртәдән алып кичкә кадәр эшләгән
Зөһрә. Юри. кешеләрнең җылан. ерткыч күн дин сөйли торган куркыныч ур
маннарга Зөһрәне коры утыннар җыярга җибәрә икән үги анасы Зөһрә бер дә
карышмый, үзенә кушылган эшләрне эшли, аңар һични булмый икән.
Ничаклы ачуланса да. ннчаклы эшләтсә дә. .Зөһрә үги анасына бер дә усаллык
кылмый икән. Күңеле һәрвакыт изгелектә генә булган. Кулыннан килгән
эшләрне көн димәгән, төн димәгән эшләгән ничек тә үги анасын ризалатырга
тырышкан Зөһрәнең шундый сабырлыгы, шундый түземлеге үги ананы бигрәк
тә ачуландырган
Шулай бер көнне, иртәдән кичкә кадәр эшлән бик арып кайткач. Зөһрәне
үги анасы төпсез савытка су ташырга кушкан үзе бик ачула нын Әгәр до гаң
атканчы тутырмасаң йортыма аяк басачак булма, кыйнап үтерермен. дигән
Зөһрә бер сүз әйтмичә көянтәсе белән чиләкләрен күтәреп суга киткән
Көн буе эшләүдән куллары талган, аяклары йөрүдән көчкә көчкә генә
атлыйлар, җилкәләре буш чиләкләр күтәргәнгә дә сызлана икән Бик матур
айлы кич булган. \й күктән көмеш нурларын җиргә коя. бөтен җир йөзе
иркәләнеп тын i ына ят а икән
Яр буенда Зөһрә, бер аккан суга, бер күктәге айга, бер тирә ягына карап,
гирән уйга чумган Туган әнисенең ягымлы сүзләре. җылы куены исенә кипкән
Шунда үзенең бәхетсезлеген уйлан кайнар яшьләре бит буеннан җиргә
тәгәрәгәннәр Ул ялгыз үксеп үксеп җылаган ла. \<|> тип стлан, чиләкләре
белән су алган Сулы авыр чиләкләр аның җилкәләрен тагын да авыррак
басалар икән Ул тагын айга караган \й һаман нурла нын йөзә икән Үзенең
бәхетсезлегенә кызның җаны әрнегән, ләкин бәхет сезлете өчен берәүне дә
гаепләмәгән Күңелендә үги анасына бер усал \е юк тик аңар миһербанлык
кына тели икән Шунда бер йолдыз атылып дөнья тагын да нурланыбрак
киткәндәй булган Зөһрәнең күңеленә дә эттә нишләп җиңел була башлаган
Күңеле һәрвакыт яхшылыкта бул ганга Зөһрәне бер якты йолдыз һәрвакыт
күзәтеп торган икән менә шул җиргә агылып аны нурларына чолгап күтәрә
башлаган .һтһрә үзе тә кайдадыр күтәрелгәнен сизгән, чиләкләре
җиңеләйгәндәй бтлт ан \ның йор<игн таге авыр төен беткән, күңеленә бик
йомшак, бик җиңел, бик рәхәт булган Шунда озын ке|»феклс күзләрен ачып
җибәрсә, үзен ай уртасында күргән
< ез әгәр тә айга исыибар белән күзләрегезне текәп карасагыз, ан
уртасында көянтәсенә чиләкләрен аскан Зөһрә кызның батып ropianian ә к- тә
кү|»ср<сз Ә ай янында ялтырап яна торган йттлдыз булыр. бут ы инде
(оҺрӘНТ- күккә кү Iәргән йолдыз \ны .Зөһрә йолдызы дип йөриләр.

Реклама