Культура тормышы, көндәлеге


ЯЗУЧЫЛАР
СОЮЗЫ
ПАРТИЯ
ОЕШМАСЫНДА
23 декабрьдә Татарстан Язучылар союзы
нын ачык партия җыелышы булып узды Ул
яна таләпләр яктылыгында иҗат эшләрен үз-
гәртеп коруда партия оешмасынын роле һәм
яшь әдәби алмаш әзерләү мәсьәләләренә ба
тышланган иде
Әлеге тема буенча Татарстан Язучылар
союзы идарәсе председателенең яшь язучы-
лар белән эшләү буенча урынбасары И Юзеев
доклад сөйләде. Өстәмә доклад белән союз-
ның әдәби консультанты Ә Мушннскнй чык-
ты.
Яшь әдипләр С. Шәмси. Р Зәйдуллин. Э
Блинова. Л Кожевников үзләренең иҗат
планнары белән уртаклаштылар
Фикер алышуларда Татарстан Язучылар
союзы идарәсе председателе Т Миннуллин.
язучылар Г Бәширов. Г Ахунов. Ш Галиев. Н
Орешина. Р Мөхәммәдиев. Р Кәрамн. Р
Мингалимов. Р Гатауллин. М Зарецкий
чыгыш ясап, күтәрелгән мәсьәләләр буенча
эшлекле тәкъдимнәр әйттеләр
ТАТАРСТАН
ЖУРНАЛИСТЛАР СОЮЗЫНЫҢ,
XI СЪЕЗДЫ
14 январьда Казанда КПСС өлкә коми-
тетының Политик мә!ариф йортында Татар
стан Журналистлар союзының XI съезды бул-
ды.
Татарстан Журналистлар союзы идарәсе
эше һәм КПССнын XXVII съезды карарлары
яктылыгында республика массакүләм инфор-
мация һәм пропаганда чаралары работник-
ларының бурычлары турында отчет доклады
белән ТАССР Журналистлар союзы идарәсе
председателе. ТАССР телевидение һәм ра-
диотапшырулар дәүләт комитеты председате
ле И К. Хәйруллин чыкты.
Докладлар буенча фикер алышуда <Со-
ветская Татария» газетасы редакторы Е. А
Лисин. «Казаньпромстрой» трестының таш-
чылар бригадиры. СССР Дәүләт премиясе
лауреаты, эшче-хәбәрче Г X Хәйруллин.
ТАССР Язучылар союзы идарәсе председате-
ле Т А. Миннуллин. «Татарстан коммунисты»
журналынын баш редакторы урынбасары В И
Пискарев, «Ялкын» журналының баш
редакторы Р Р Туфитулова. СССР Журна
листлар союзы идарәсе секретаре Р Н Мо сеев
һ б катнашты
Съездда КПСС өлкә комитетынын беренче
секретаре Г И Усманов катнашты һәм чыгыш
ясады.
Съезд эшеңдә КПСС өлкә комитеты бю
росы членнары һәм членлыкка кандидатлар,
совет, профсоюз, комсомол органнары житәк
челәре. кайбер партия комитетлары секре
тарьлары. иҗат союзлары вәкилләре катнаш-
ты
ХУДОЖНИКЛАР СОЮЗЫ ЮБИЛЕЕ
19 декабрьдә Казанның Актерлар йортын
да Татарстан Художниклар союзының
оешуына илле ел тулуга багышланган
тантаналы кичә булды Аны ТАССР
Министрлар Советы Председателенең
беренче урынбасары М X Хәсәнов ачты
КПСС өлкә комитеты секретаре Р К Беля-
ев сынлы сәнгать осталарын олы юбилей бе-
лән кайнар котлады һәм ТАССР Верховный
Советы Президиумының Мактау грамотасын
тапшырды
Художниклар союзының иҗат юлы һәм
күпкырлы эшчәнлеге турында доклад белән
ТАССР Художниклар союзы идарәсе предсе-
дателе. РСФСРның атказанган сәнгать эш-
леклесе. республикабызның Г Тукай исемен-
дәге дәүләт премиясе лауреаты В М Маликов
чыкты
Ижат союзын юбилее белән РСФСР Ху-
дожниклар союзы идарәсе секретаре Н Ф
Новиков, республикабыз хезмәт коллектив-
лары. ижат союзлары һәм культура учрежде-
ниеләре вәкилләре котлады
Аннары Татарстан сәнгать осталары кон-
церты булды
Тантаналы кичәдә КПСС өлкә комитеты-
ның культура бүлеге мөдире Д. X Зарнпо ва.
КПССның Казан шәһәр комитеты секре таре
Ф Г Зыятдинова катнашты.
ТУКАЙ МИРАСЫН ӨЙРӘНҮ ЮЛЫНДА
Г Тукайның 100 еллыгын билгеләп үткән
көннәрдә аның әсәрләренең яңа биштомлык
басмасын чыгару эше төгәлләнде 22 декабрь-
дә СССР Фәннәр академиясенең Казан ф«
лиалы конференц-залында шушы басманы
тикшерүгә багышланган киңәшмә булды.
Аны филология фәннәре докторы Ф Мусин
ачты
Тнкшерелә торган мәсьәлә буенча доклад-
лар белән филология фәннәре докторы И. Ну-
руллин һәм филология фәннәре кандидаты М
Әхмәтжанов чыкты Фикер алышуларда
ТАССР Язучылар союзы идарәсе председа-
теле Т Миннуллин, Татарстан китап нәшрия-
ты директоры Г Шәрәфетдннов. язучылардан
Ә. Еники. Ә Исхак. Р Ишморат. М Мәһ- диев.
тарих фәннәре докторы М Госманов.
филология фәннәре докторы Г Халит, фило
логия фәннәре кандидатлары Ш Абилов Ф
Урманчеев. Н. Хисамов катнашты Алар яңа
басманың дөньяга чыгуына зур көч сал ган Р
Гайнанов. Д Гайнанова басманын фәнни
редакторы Г Халит, нәшрият редак торы Р
Даүтовка рәхмәтләрен белдерделәр
Сөйләшүгә СССР Фәннәр академиясенең Ка-
зан филиалы Г Ибраһимов исемендәге Тел.
әдәбият һәм тарих институты директоры фи
лология фәннәре докторы М Зәкнев йомгак
ясады
Киңәшмәдә Г Тукай әсәрләренең яңа
басмасы аның мирасын фәнни нигездә чыга
ру юлында җитди адым дип бәяләнде Бу
өлкәдә алда торган бурычлар һәм хәл итәсе
мәсьәләләр ачыкланды
ШАГЫЙРЬ ИСТӘЛЕГЕНӘ
Татарстанның халык шагыйре. РСФСР
һәм ТАССР Дәүләт премияләре лауреаты,
күренекле җәмәгать зшлеклесе Снбгат Хә-
кимнең күпм :лләтле совет әдәбиятын үстерү
дәге зур хезмәтен искә алып. Казан шәһәр
Советы башкарма комитеты ТАССР
Министрлар Советына Театральная
урамындагы ша гыйрь яшәгән 13 нче йортка
мемориаль такта кую турында үтенеч белән
керде. Бу үтенеч га шулай ук Совет районы.
Азино-2 массивындагы I нче һәм 2 нче
микрорайоннар буй лап узачак урамга Снбгат
Хәким исеме бирү турында да әйтелә Ул урам
йортлары киләсе елда тезелә башлый
Республика хөкүмәте «РСФСР һәм
ТАССР Дәүләт премияләре лауреаты ша-
гыйрь Снбгат Хәким истәлеген мәңгеләштерү
турында» карар кабул итте.
КАЛӘМДӘШЛӘР БӘЙРӘМЕ
Мари АССР Язучылар союзы органы бул
ган «Ончыко» («Алга») журналының беренче
саны чыгуга 60 ел тулды Зур хезмәтләре өчен
һәм юбилее уңаеннан журнал «Почет
билгесе» ордены белән бүләкләнде.
Йошкар-Олада уздырылган юбилей тан-
танасында Башкортстан. Чувашия. Удмурт.
Мордва. Коми автономияле республикалары-
ның Язучылар союзларыннан кунаклар кат-
нашты Татарстан язучылары исеменнән кот
лау сүзе белән «Казан утлары» журналынын
җаваплы секретаре С Маннапов чыгыш яса
ды

Реклама