ШИГЫРЬЛӘР

Үпкә
Янган чагым булды? — бар дөньяга ялкын бирер булып.
(Хәзер сүрелеп барам. Күгемдә дә
йөри соры болыт')
Янган чагым булды! Шунда, кызлар
Сөя алмадыгыз
Нигә хәзер — сүрелер чакта гына
сөеп алдавыгыз-*'
Язган чагым булды' Давылланып.
Гейнеларча янып
(Хәзер шактый үтмәсләнде каләм.
сөю* хиссез язын )
Шагыйрь чагым булды'— Шунда, дуслар.
Бер сүз тапмадыгыз
Хәзер, прозага күчәр көндә.
Нигә мактадыгыз-*'
«Бөеклек» турында
Бөекләрнең мнн тормышын белам
Байрон — бөек. Пушкин — бөек. Хафиз — бөек Әмма — алар барыбер Кеше:
синен кебек, минем кебек, (Юк дисәң дә. табып була бер кимчелек).
Әйтик. Байрон азрак аксак булган икән.
Хафиз -дәрвиш, гомере буе илләр гизгән Уймаганнар мәхәббәттән Пушкин,
Гейне. Ә .Х..ЙЯМНЫН СӘрДУШ буЛЫП гомере \зган.
Булган, булган:
Беркатлылык, Дон-Ж.лнтык һәм башкалар Тик. уйласаң. б\ сыйфатлар миндә
дә бар
Миндә дә бар! — Димәк, дуслар.
Фәкыйрегез—мин дә бөек?!
Әмма бәла: нидер мина жнтми. нидер ерак. биек.
Шуны хйтэп. «бөек» күңелем бүген боек

Реклама