Хроника

ИҖАТ СЕКЦИЯЛӘРЕНДӘ Прозаиклар секциясе август аенда яшь зучы Р. Шәйхетдиновның «Укытучылар» семле повестен укып тикшерде. Язучы . Еники повестьның уңай һәм кимчелекле ларына киң тукталды. Авторга әсәрен ■.мнлләштерү өчен киңәшләр бирелде. Драматурглар секциясе август аенда Г. Иделленең «Тормышка мәхәббәт» исемле драмасын укып тикшерде. Зур бәхәсләр белән барган фикер алышуда С. Бат- тал, А. Кали, Г. Минский, LU. Хөсәенов, Ф. Хөсни, А. Әхмәт, Г. Кашшаф, LU. Са- рымсаков, М. Әмир, Р. Ишморат, Юсупов иптәшләр катнашты.
 
ЯЗУЧЫЛАР СОЮЗЫНДА 
  
Татарстан совет сыел язучыларның кайбер чаралар Зәки Нури һәм Хасанов .Москвага, 
язучылары союзында белемен күтәрү буенча үткәрелде. Шагыйрь яшь язучы Мәхмүт язучыларның белемен күтәрү буенча оештырылган ике еллык 
Югары Әдәби курска җибәрелде, яшь прозаиклар Рафаиль Төхфәтуллин һәм Рәкыйп Шәйхетдинов М. Горький исемендәге Әдәбият институтына читтән торын укырга керделәр. 

Реклама