Логотип Казан Утлары
Публицистика

ВЕРХОВНЫЙ БАШ КОМАНДУЮЩИЙ ПРИКАЗЫ

Армия генералы СОКОЛОВСКИЙГА

Көнбатыш фронт гаскәрләре, уңышлы һөҗүмне дәвам иттереп, Днепр елгасын кичтеләр һәм каты сугышлардан соң бүген, 25 нче сентябрьдә, зур өлкә үзәген — көнбатыш юнәлештә немецлар оборонасының гаять мөһим стратегик узелы булган Смоленск шәһәрен штурм белән алдылар.

Шулай ук бүген көнбатыш фронт гаскәрләре, ике көнлек бик каты сугышлардан соң, дошманның каршылык күрсәтүен сындырдылар һәм Могилев юнәлешендә немецлар оборонасының куәтле терәк пунктын һәм оператив мөһим коммуникацияләр узелы булган Рославль шәһәрен алдылар. Смоленск һәм Рославль шәһәрләрен азат итү өчен сугышларда генерал-лейтенант Глуздовский, генерал-лейтенант Крылов, Верховный Баш Командующий приказы 12 генерал-лейтенант Поленов, генерал-полковник Гордов, генерал- лейтенант Сухомлин, генерал-лейтенант Журавлев, генерал-лейтенант Попов, генерал-лейтенант Гришин гаскәрләре, авиация генерал-лейтенанты Громов һәм авиация маршалы Голованов очучылары үзләрен аеруча күрсәттеләр. Түбәндәгеләр үзләрен бигрәк тә күрсәттеләр: полковник Берестовның 331 нче Кызыл Байраклы укчы дивизиясе, генерал[1]майор Иовлевның 215 нче укчы дивизиясе, полковник Казишвилиның 133 нче укчы дивизиясе, генерал-майор Грызловның 222 нче укчы дивизиясе, полковник Моисеевскийның 312 нче укчы дивизиясе, полковник Кононенконың 199 нчы укчы дивизиясе, полковник Колсбутинның 56 чы гвардияче укчы дивизиясе, генерал-майоо Мультанның 42 нче укчы дивизиясе, полковник Красновның 153 нче укчы дивизиясе, полковник Колюжныйның 32 нче кавалерия дивизиясе, артиллерия генерал-майоры Кожуховның 4 нче гвардияче пушка артиллериясе дивизиясе, авиация генерал-майоры Степичевның 2 нче штурм авиациясе корпусы, полковник Андреевның 3 нче гвардияче бомбардировка авиациясе дивизиясе, авиация генерал-майоры Захаровның 303 нче истребитель авиациясе дивизиясе, подполковник Вуссның 309 нчы истребитель авиациясе дивизиясе, майор Савенковяың 367 нче аерым пулемет артиллерия батальоны, полковник Сергеевның 392 нче Красноярск корпус артиллериясе полкы, полковник Кривошаповның 644 нче пушка артиллериясе полкы, подполковник Гильдинның 873 нче танкка каршы истребитель артиллериясе полкы, подполковник Сотсковның 549 нчы миномет полкы, подполковник Копнинның 317 нче гвардияче миномет полкы, майор Боговеевның 201 нче гвардияче аерым миномет дивизионы, майор Богородскийның 35 нче гвардияче аерым миномет дивизионы, полковник Каминскийның 49 нчы зенит артиллериясе дивизиясе., подполковник Хильконың 341 нче зенит артиллериясе полкы, подполковник Семеновның 1478 нче зенит артиллериясе полкы, полковник Котовның 42 нче гвардияче танк бригадасы, подполковник Крутийның 153 нче танк бригадасы, полковник Савченконың 4 нче гвардияче танк бригадасы, полковник Петровның 1 нче штурмчы комсомол инженерлык бригадасы, полковник Басовның 1 нче гвардияче танкка каршы истребитель артиллериясе бригадасы, генерал-майор Мухинның 247 нче укчы дивизиясе, полковник Кнрилловның 139 нчы укчы дивизиясе, полковник Гусевның 326 нчы укчы дивизиясе, генерал-майор Чижовның 49 нчы укчы дивизиясе, генерал-майор Гг.адышевньщ 277 нче укчы дивизиясе, полковник Страховкың 344 нче укчы дивизиясе, полковник Чижиковның 231 нче штурм авиациясе дивизиясе, подполковник Гусевның 564 нче пушка артиллериясе полкы, подполковник Чвыксвның 447 нче Кызыл Байраклы пушка артиллериясе полкы, подполковник Радченноның 542 нче миномет полкы, подполковник Пупковның 992 нче танкка каршы истребитель артиллериясе полкы, майор Гусевның 345 нче инженерлык батальоны, капитан Петуховның 303 нче инженерлык батальоны, майор Синицинның 306 нчы инженерлык батальоны, майор Сазановның 1268 нче зенит артиллериясе полкы, майор Лавриновичның 54 нче гвардияче миномет полкы, майор Ереминның 2 нче гвардияче аерым миномет дивизионы, авиация генерал-майоры Дрянинның 36 нчы еракка оча торган авиация дивизиясе, полковник Балашовның 2 нче гвардияче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Глазковның 3 нче Верховный Баш Командующий приказы 13 гвардияче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Зен- ковның 14 нче гвардияче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Чеботаевның 455 нче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Дмитриевның 13 нче гвардияче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Матросовның 17 нче гвардияче еракка оча торган авиация полкы, подполковник Шапошниковның 19 нчы гвардияче еракка оча торган авиация полкы. Ирешелгән җиңүне истә калдыру теләге белән, Смоленск һәм Рославль шәһәрләрен азат итү өчен сугышларда үзләрен аеруча күрсәткән берләшмәләргә һәм частьларга Смоленск һәм Рославль исемнәрен бирергә. Бу берләшмәләрне һәм частьларны моннан соң түбәндәгечә исемләргә: 331 нче Кызыл Байраклы Смоленск укчы дивизиясе, 215 нче Смоленск укчы дивизиясе, 133 нче Смоленск укчы дивизиясе, 222 нче Смоленск укчы дивизиясе, 312 нче Смоленск укчы дивизиясе, 199 нчы Смоленск укчы дивизиясе, 56 нчы гвардияче Смоленск укчы дивизиясе, 42 нче Смоленск укчы дивизиясе, 153 нче Смоленск укчы дивизиясе, 32 нче Смоленск кавалерия дивизиясе, 4 нче гвардияче Смоленск пушка артиллериясе дивизиясе, 2 нче Смоленск штурм авиациясе корпусы, 3 нче гвардияче Смоленск бомбардировка авиациясе дивизиясе, 303 нче Смоленск истребитель авиациясе дивизиясе, 309 нчы Смоленск истребитель авиациясе дивизиясе, 367 нче Смоленск аерым пулемет артиллерия батальоны, 392 нче Красноярск-Смоленск корпус артиллериясе полкы, 644 нче Смоленск пушка артиллериясе полкы, 873 нче Смоленск танкка каршы истребитель артиллериясе полкы, 549 нчы Смоленск миномет полкы, 317 нче гвардияче Смоленск миномет полкы, 201 нче гвардияче Смоленск аерым миномет дивизионы, 35 нче гвардияче Смоленск аерым миномет дивизионы, 49 нчы Смоленск зенит артиллериясе дивизиясе, 341 нче Смоленск зенит артиллериясе полкы, 1473 нче Смоленск зенит артиллериясе полкы, 42 нче гвардияче Смоленск-танк бригадасы, 153 нче Смоленск танк бригадасы, 4 нче гвардияче Смоленск танк бригадасы, 1 нче Смоленск штурмчы комсомол инженерлык бригадасы, 1 нче гвардияче Смоленск танкка каршы истребитель артиллериясе бригадасы, 36 нчы Смоленск еракка оча торган авиация дивизиясе, 2 нче гвардияче Смоленск еракка оча торган авиация полкы, 3 нче гвардияче Смоленск еракка оча торган авиация полкы, 14 нче гвардияче Смоленск еракка оча торган авиация полкы, 455 нче Смоленск еракка оча торган авиация полкы, 247 нче Рославль укчы дивизиясе, 139 нчы Рославль укчы дивизиясе, 326 нчы Рославль укчы дивизиясе,  Верхо в н ы й Б а ш Командующий приказы 49 нчы Рославль укчы дивизиясе, 277 нче Рославль укчы дивизиясе, 344 нче Рославль укчы дивизиясе, 231 нче Рославль штурм авиациясе дивизиясе, 564 нче Рославль пушка артиллериясе полкы, 44 нче Кызыл Байраклы Рославль пушка артиллериясе полкы, 542 нче Рославль миномет полкы, 992 нче Рославль танкка каршы истребитель артиллериясе полкы, 345 нче Рославль инженерлык батальоны, 303 нче Рославль инженерлык батальоны, 306 нчы Рославль инженерлык батальоны, 1268 нче Рославль зенит артиллериясе полкы, 54 нче гвардияче Рославль миномет полкы, 2 нче гвардияче Рославль аерым миномет дивизионы, 13 нче гвардияче Рославль еракка оча торган авиация полкы, 17 нче гвардияче Рославль еракка оча торган авиация полкы, 19 нчы гвардияче Рославль еракка оча торган авиация полкы. Бүген, 25 нче сентябрьдә, 21 сәгатьтә Ватаныбызның башкаласы Москва, Ватан исеменнән, Смоленск һәм Рославль шәһәрләрен азат иткән батыр гаскәрләребезгә ике йөз егерме дүрт орудиедән егерме артиллерия залпы белән салют бирә. Смоленск һәм Рославль шәһәрләре өчен сугышларда катнашкан Сезнең житәкчелегегездәге барлык гаскәрләргә, бик яхшы сугыш хәрәкәтләре өчен, рәхмәт белдерәм. Ватаныбызның азатлыгы һәм бәйсезлеге өчен көрәштә һәлак, булган геройларга мәңгелек дан! Үлем немец илбасарларга!

ВЕРХОВНЫЙ БАШ КОМАНДУЮЩИЙ СОВЕТЛАР СОЮЗЫ МАРШАЛЫ И. СТАЛИН.

25 сентябрь, 1943 ел.