Халык әйтсә, хак әйтә

• Матурлык күлмәк белән сәдәптә түгел, оят белән әдәптә.
• Матурлыкны ягымлы узган.
• Навага карап өең як, анасына карап кызын бак.
• Гыйшык тоткан кыз баланы Йокы алмый түшәктә.
Яр сөймәгән егетләрне Китап саный ишәккә.
• Ярсыз егет — парсыз мунча.

Реклама