Халык әйтсә, хак әйтә

Бер өйдә ике кыз:
Берсе энә, берсе без.
Билеңне кысып кына кыз булып булмый.
Әдәпле кыз сәдәпле.
Кызлар бүрәнә ярыгындагы таракан ботыннан да көләләр.
Кызлар киенгәнче, кысыр сыер бозаулар.
Егет җиле белән йөрер.
Егет чак - эчмичә исерек чак.

Реклама