Шигъри котлау

Меңеңне инде яктырттың. Казан утлары" бөләм Меңенче сан1 Син тәңгәпсөң Казан утлары белән Казанга Мең Ел— искергән. Ә безнең журнал—яңа Халкыбыз рухын балкытып, Синең утларың яна Заманның 'Казан утпарьГн Котлыйбыз алкыш белән Мең дә Беренче сан булып Кил яңа балкыш белән

Реклама