Контрреволюцион яшерен "ҖИДЕГӘНЧЕЛӘР" турында Татар совет язучылары оешмасы

Шушы сднын 13 нче авгусынла “Башкортстан" гәзитендә Ченәкәи. “Кызыл Татарстан” редакциясенә җибәргән Минскии хатларын һәм Г Кутуинын Т\ПП правлениесенә язган аңлатмасын укыганнан сон Татар совет язучылары оешмасынын правлениесе карар кыллы I Пролетариат үзенен сыйнфый идеологиясе, шул идеологиянен тулы рәвештә гегемониясе башлык сөрүе өчен кискен көрәш атып барганда дошман сыйныфнын да төрле юллар белән көрәшүе ят нәрсә түгел “Жидегән"нәр оешмасы, шиксез, пролетариат идеологиясенә каршы көрәшүчеләрнең контрреволюцион бер формасы. 2. Без хәзер кискен сыйнфый көрәш чорында пролетариат сыйныфына, түгел актив рәвештә каршылык итүчеләргә, пролетариатның социализм тормышы төзүенә, анын үз идеологиясе өчен кызганычсыз көрәш атып баруына “без пассив, без сәясәткә катнашмыйбыз”, ' без нейтраль торабыз" диючеләргә дә объектив буларак болар да пролетариат сыйныфына каршы дип. көрәш утын ачканда, актив контрреволюцион оешмаларга, аны төзүчеләргә пролетариат ныклыгы һәм кискенлеге, кызганычсызлыгы рәвешендә каты көрәш ачуны оешма үзенен бурычы дип белә. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын өчен Татар совет язучылары оешмасы гүбәндәге эшлөрнен ныклы рәвештә үтәлүен кирәкле саный 1 Пролетариат идеологиясенә каршы булган бөтен элементлар белән, аларнын нинди дәрәжәдә торуларына карамастан, һичбер төрле килешүчелеккәтайпылмыйча, кызганычсыз көрәш ачып, аларнын чын йөзләрен пролетариат һәм совет җәмәгатьчелеге алдында ялангач рәвештә бастырырга Шуныи белән бергә үзара тәнкыйтьне көчәйтергә 2. Матур әдәбият оешмаларындагы бөтен членнардан пролетариат идеологиясен үзләштерү юлында революцион активлык сорап, хуҗалык һәм төзү фронтларындагы темпы шикелле матур әдәбият фронтынын темпын көчәйтүне бу көнге бурычлар итеп куярга, шулай ук пролетариат революциясе чорындагы ижат методы-диалектик материализм методын үзләштерү өчен рәхимсез көрәш алып барырга 3 Язучылар арасында пролетариат матур әдәбиятында гаиләчелек карьеризм һәм массадан ераклашып, үз кабыгында бикләнеп эшләү кебек буржуа калдыкларын бетерер өчен, эшче массасы һәм хезмәт ияләре арасында эшләүне көчәйтергә Олегә кадәр татар язучылары оешмасында член булып саналган Миискии “Жидегән**нәр оешмасында эшләвен. узган Татар совет язучылар сафын пролетариат һәм совет язучысына чит элементлардан тазарту барганда үзенен шул контрреволюцион оешмада торуын әйтмичә, җидегәнчеләрдән Ченәкәзз хат белән чыккач, рияланып тәүбә хатын язуы һичбер яктан да ана совет һәм пролетариат жәмәгатьчелегенен ышанычын казандыра алмый Тагар совет язучылары оешмасы Минскийне үз сафыннан чыгарып ташлавын белдерә (Казан. 2/1Х-1930 ег "Татар совет язучылары оешмасы " приязениесе > 1930. ’ Аныклатып мәгълүмат “Җидегәнчелек" мәсьәләсе Р Вәлнсв һәм М Мәһдие* тарафыннан җентекләп өйрәнелеп, бешеи журналда (Болганчык еллар авазы Каюнут.иры. 1992 № I )т«зфси.1лә13 бәян ителде Авзорлар С ҺаIыевнмн. бернинди “Җидегән" булмаган дигән сүзен ннкяр итәләр 1 Минскийнын Кызыл I апзрспзн" редакторы исеменә ян ан хатыннан күрешанчо. I Минскнй һәм I К\туй Уфада каләм әһелләре белән аралашкач, я зучыларның ү зара оешып җизә азмавы бер-бсрсс белән баг лпнышлар начар булуны истә тогын һәм романтик бер шаукымга бирелеп I Ку гуй. Чснокой. М Исәнбәт. I Мнискин. С Кудвш "Җидегән" дигән нжади геркем б> 1ып оешалар Геркем бу магур исемгә ярашлы булсын эчен тазын икс кешене сонрак табарга ниятлиләр I Мззззскззи м зуынча. "Җидегән“ ул үз әсасында (нигезендә) сәяси бер зур тос бззрү аркасызсзи гүзс з. бәлкзз. жззззелчә зенә әдәбият мәйданында була торган каләмдазилек, дуслык группачылыгы тәртибендә" оештырыла. Ләкин жоберчед тоталитар режим бу “чебез1”нон “сәяси фил өреп кабарта һәм татар әдәбиятына көчле удар ясый.

Реклама