Зур күләмдәге, айлык, сәяси, әдәби, художество, экономика һәм тәнкыйть журналы “ЯҢАЛИФ”


Татарстан Халык Агарту комиссариаты һәм татар совет язучылары оешмасы органы
РЕДКОЛЛЕГИЯ Ф. Сәйфи-Казанлы (җаваплы редактор), Г Нигьмәти, Исхак Рәхмәтудлин, З.Гали. И Рәми
“Яңалиф”-культура революциясе проблемаларын маркензм-лениниэм нигезендә теоретик яктан эшләүгә хезмәт итәчәк
“Яңалиф" әдәбият, тәнкыйть, гомумән, матур сәнгать буенча күтәрелгән мәсьәләләрдә сыйнфый сизгер юл билгеләүне күзәтәчәк.
“Яналиф"-татар совет матур әдәбиятын идеология, стилистика, тел ягыннан тиешле дәрәҗәсенә күтәрүгә, ягъни пролетариат әдәбияты сафына якынлаштыруга, шулай ук матур әдәбиятта солтангалиевчелек буржуа милләтчелеге агымнарының сыйнфый йозен кызганычсыз рәвештә ачуга ярдәм итәчәк
“Ямалнф"-культура революциясе барышында алга куелган мәсьәләләр тирәсенә совет җәмәгатьчелеге фикерен туплауга, шул юлда активлык күрсәтүгә ярдәм итәчәк.
“Яңалиф" үзенең тирәсенә пролетариат һәм совет язучыларын, гыйльми эшчеләр, культура эшчеләрен тупларга тырышачак
“Яңалиф”-социалиэм төзелеше юлында актив катнашкан эшче, колхозчы, партисц, комсомол, вузчы, гыйльми эшчеләр, культура эшчеләре һәм башкаларга каратылып чыга.
“Яңалиф" гүбәндәге бүлекләрне эченә ала:
матур әдәбият—сәнгать-тәнкыйть-экономика-культура-әдәбият тарихы- библиография-хроника һәм башкалар
"Яңалиф” журналының вакытында чыгып баруы һәм яхшы кәгазьдә басылуы гулысынча тәэмин ителде
Подписка алына: баш экспедициядә, “Татиздат"нын кантон, район һәм Казандагы китап магазиннарында. Советлар Союзындагы барлык почта бүлекләрендә, шәһәр һәм авыллардагы хат-гәзит йөртүчеләрдә, тимер юл станцияләрендәге китап киоскаларында.
Турылан-туры подпискалар җибәрү өчен адрес: Казань. Чсрнышевская 9. экспедиции Татиздата
Редакция адресы: Казан, Чернышев урамы, 21. Телефон № 22-84
Коррсспонленцняләр очен: Казан, почта ящиге .V 54.
Телеграмнар өчен: Казан. "Яңалиф"
Язылу бәясе: I елга-5 сум. 6 айга-3 сум, 3 айга-1 с. 75 т. аерым саны-60 т
(

Реклама