Saban tuyi

Maydan urtasinda-irlar,- Alip batir ullan. Кәгәме xahqmqi ul Yazgi Saban tuylan. Babaylardan qalgan yola Biigen bezne cilketa... Әпә, maydan, tin da almiy, Көгә§ batinn kata. Ya, kem ul batir кәгәме? II yezen aqlarliqmi? Tugan ciren tarle zalim Zatlardan saqlarhqmi? Ruxi niqmi, tiizarlekme, Qzerme zur ali'jqa? Niqh dawam bulirmi ul Xalqim uh AJipqa? Bu keraijta berkemga da Yuq bernindi ta^lama. Tatarnm Saban tuyi da Ahplardan banana...

Реклама