Котлыйбыз!


Нил Юзиевкә 60 яшь
ЧЪнкыйтьче һәм әдәбият галиме Нил Гафур улы Юаисв 1931 елнын
10 гыйнварында Башкортстаииың Яңаныл районы Ямады авылында туа.
19IK 53 еллар да Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә
укый.
1966—60 елларда Нил Юанев «Совет әдәбияты* (хәзерге «Казан
утлары») журналы редакциясендә эшли. 1960 елда Казан дәүләт
университетының татар әдәбияты кафедрасына күча. «Татар совет
поэзиясенең поэтикасы* дигән темага докторлык диссертациясе яза һәм 197-
1 елда аны уңышлы яклый 1973 елдан бирле Нил Юэие н Г Ибраһимов
исемендәге Тм. әдәбият һәм та рих институтының әдәбият секторына (соңгы
елларда кулъязмалар һәм текстология бүлеген») җитәкчелек ит».
Нил Юанемнең әдәбият фоне һ»м агымдагы әдәби процесска
багышланган беренче тәнкыйть мака.юл «ре матбугатта илленче еллар
башында күренә башлый. Ул бигрәк тә поэзня турында яратып яга Муса
Жмил. кебек күренекле шагыйрьләрне ң иҗатларын тикшерә һәм «Тормыш
поэзиясе, дигән китаплары шул

Реклама