Логотип Казан Утлары
Публицистика

Культура тормышы көндәлеге

ТӘРҖЕМӘЧЕЛӘР УТЫРЫШЫ

27—29 июньдә Казанда РСФСР Язучы лар союзы идарәсенең әдәби тәрҗемә буен ча советының күчмә утырышы булды. Ан да катнашучылар татар әдәбиятының классик мирасын ойрәнү һәм русчага тәр җемә итү мәсьәләсен карадылар. Пленар утырышларда «Татар халык эпосы» (Ф. Әх мәтова). «Борынгы татар поэзиясе» (Н Хи самов), «XIX гасыр поэтик мирасы» (Р. Әх мәтов), «Революциягә кадәр татар драма тургиясе» (Н. Ханзафаров), «Татар халкы ның рухи мирасын ойрәнү комиссиясенең эшчәнлете» (Ф. Мусин) дигән темаларга докладлар, фикер алышулар булды. ТАТАР ГАЛИМНӘРЕ АМЕРИКАДА Америка Кушма Штатларының Вискон син Медисон университеты каршындагы Үзәк Азияне әйрәнү җәмгыяте 27-30 апрельдә «Үзәк Азиядә һәм аңа күрше регионнарда тел, әдәбият, тарих һәм иҗти магый хәрәкәтләр» дигән темага халык ара фәнни конференция уздырды. Аның эшендә АКШ, СССР, Англия, Франция, Торкия, Бельгия. Швеция. ГФР, Кытай. Әфганстан, Пакистан һәм башка илләрдән күп кенә күренекле галимнәр катнашты. Алар арасында РСФСР һәм ТАССРның атказанган фон эшлеклесе. философия фән иәре докторы, профессор Я. Г. Абдуллин һәм ТАССРның атказанган фән эшлеклесе. филология фәннәре докторы Ә. Г Кәримул лин да бар иде. Конференциядә Я. Г. Абдуллин «Идел һәм Урал буе татарлары арасында мәгь рифәтчелек хәрәкәте һәм аның Урта Азия халыкларының иҗтимагый фикеренә тәэсире». Ә. Г. Корнмуллнн «Америкадагы кайбер индеец кабиләләре телләренең Ал тай телләренә охшашлыгы» дигән тема ларга докладлар белән чыктылар, шулай ук татар халкының этник чыгышы, саны, таралышы, әдәбияты, культурасы турын да сойләделәр 3-4 майда Ә. Г. Кәримуллин Бостон ша һәреиең Гарвард университетында «Америкадагы кайбер индеец кабиләләре теллә ренең Алтай телләренә охшашлыгы» ди ген темага лекция укыды, шулай ук та тар халкының этник чыгышы һәм Казан университетының шәрыкне ойрәнүдә тот кан урыны турында сойләде. ВЬЕТНАМ ЯЗУЧЫЛАРЫ КИЛДЕ 13-20 июльдә Казанда Вьетнам Демокра тик Республикасының бер терксм язучы лары булып китте. «Ван Нге» («Әдәбият һәм сәнгать») кандәлек газетасының баш ре дакторы урынбасары Во Ван Чык. поэзия бүлеге медире Во Тхань Ан. «Вай Ха ук. («Әдәбият») журналы редколлегиясе члены һәм «Так фам мой» («Яңа әсәрләр») китап нәшриятының баш редактор урынбасары Там Чунг һәм башка иптәшләр әдәбият һәм сәнгать елкәсендә халыкара элемтәләрне тагын да ныгыту турындагы эчкерсез әңгәмәләрдә катнаштылар Вьетнам язучылары Казанның тарихи урыннары белән таныштылар, герой ша гыйрь М. Җәлил һәйкәленә чәчәк бәйләм иәре салдылар. В. И. Ленин белән бәйле урыннарда булдылар. Тукай Кырлай мемо риаль комплексын карадылар Ш. МӘРҖАНИ ИСТӘЛЕГЕНӘ 5 июньдә Мәскәүнең Зуев исемендәге культура йортында күренекле татар мәгърифәтче галиме Шиһабетдин Мәрҗанинен тууына 170 ел тулуга багышланган танта налы кичә булды. (Сазан галимнәре М. Госманов, Я Абдуллин. С. Алишев. М. Юсупов. Ә. Хайруллин, язучы Ә. Еникинең. Сүрия галиме, философия фәннәре докторы И Тәүфикъ ның. Мәсхәү һәм Казан җәмәгатьчелеге вә килләренең Шиһабетдин Мәрҗанинең күп кырлы фәнни иҗади эшчәнлегенә багыш лангаи чыгышлары зур игътибар беләи тыңланды Кичәдән соң зур концерт бул ды. Анда Татарстанның халык артисткасы 3. Сәхәбнева, Татарстанның атказанган артисты Р Курамшин, Казан дәүләт уни верситетының «Каз канаты» фольклор ансамбле. Мәскәү алкә филармониясенең • Бәйрәм» ансамбле, шул филармония нең солистлары М. Свнгатуллин һәм Та тарстанның атказанган артисты Р. Хари сов. РСФСРның һәм ТАССРның атказан ran сәнгать эшлеклесе А. Монасыйпов ип тәшләр катнашты К ТИНЧУРИН ИСЕМЕ БИРЕЛДЕ РСФСР Министрлар Соаеты карары белән Татар дәүләт драма һәм комедия театрына татар әдәбияты классигы, драма тург К. Тинчурин исеме бирелде ӘДИП ЮБИЛЕЕ 12 майда Татарстанның Апае районы Чүти авылында Зариф Бәширигә 100 яшь тулу уңаеннан әдәби кичә үткәрелде Пар тиянең Апае райкомы секретаре Р Сала хов. әдипнең якташлары 3 Бәширинең киң кырлы эшчәнлеге хакында соАләделәр. Язучының Апз аллыгын умыруда күрше Чувашия республикасы вәкилләре. язучы лар Т. Әйди һәм Җ Дәрзаман катнашты.