Хөрмәтле укучыларыбыз!

Т.ПРСГ» китап нәшрияты 1987 ела түба.аге катар.,арны «ае«п пама. Нури Арсланов. Сомбелләрем. Шигырь лар. балладалар, поэмалар. 152 бит. Бәясе 80 тиен. Мирсәй Әмир. Әсәрләр. II том. Саф күңел. I китап. Роман Пьесалар. 544 бит Бәясе 2 сум 20 тиен Әмирхан Еники. Соңгы китап. Истәлек лор. 504 бит. Бәясе 1 сум 90 тиен. Риза Ишморат. Гомерем сукмаклары Истәлекләр. 408 бит. Бәясе 1 сум 60 тиен. Шәүкәт Галиев. Сайланма әсәрләр. Ба лалар очен. 423 бит. Бәясе I сум 50 тиен Акъегет. Ак болыт шәүләсе. Шигырь ләр. 80 бит. Бәяге 25 тиен. Фирдәвес Бәширова. Сезнең очен тибә йервгем. Шигырьләр. 48 бит. портрет белән. Бәясе 10 тиен. Марат Әмнрханов. Таш һәйкәл. Повесть. 132 бит. Бәясе 20 тиен. Голчәчәк Әдһәмова. Үкенечкә калмасын. Повесть. 80 бит. Бәясе 25 тиен Илдус Гайфуллин. Хәтәр сукмаклар. Хикәяләр. 63 бит. Бәясе 15 тиен. Госман Гомәров. Уйна гармуныңны По весть. 96 бит. Бәясе 20 тиен Нәбирә Гыйматдннова. Чәрелдек. Бала лар очен хикәяләр. 64 бит. Бәясе 15 тиен. Аяз Гыйлаҗен, Алексей Литвин. Алтын чы августка кадәр. Роман. 350 бит. Бәясе I сум 40 тиен. Әсрар Галиев. Асыл кошым минем. Повесть. 128 бит. Бәясе 20 тиен. Рафис Гыйззотуллнн. Урман юлы. Хи кояләр. 94 бит. Бәясе 15 тиен. Дуслык аланы. Хикәяләр. 392 бит. Бәя со 2 сум. Җәүдәт Дәрзаманои. Җир авазы. Повесть. 192 бит. Бәясе 55 тиен Ямаш Игәнән. Игелекле тобәк. Шигырь лор. 110 бит. рәсем белән. Бәясе 65 тиен Идел. 1987. Яшьләрнең әдәби альмана хы. Повесть, хикәяләр, шигырьләр. 80 бит. Бәясе 20 тиен. Альманахның 1981 — 1986 ел ларда чыккан саннары да сатуда бар. Иркен минем туган илем. 1-3 класслар очен остама әдәбият. 272 бит. Бәясе 60 ти он. Барлас Камалон Мирхәйдәр Фәйзи ту рында повесть. 160 бит. Бәясе 25 тиен Рафис Корбанон. Буран кайда йоклый Балалар очен шигырьләр. 32 бит. рәсемнәр белән Бәясе 10 тиен Рәфкать Карами. Иорэгемне ут алган Повестьлар һәм хикәяләр. 272 бит. Бәясе 1 сум 10 тиен. Мәдинә Маликова. Басып сайрар талы бар. Роман. 320 бит. Бәясе 1 сум 30 тиен. Кәрим Тммчурим Әсәрләр. Ill том Про за. әдәбият-сәнгатъ турында мәкаләләр. 512 бит. Бәясе 2 сум 60 тиен. Гөлгем Мохәммәдоаа. Эзләнүләр. Галим жан Ибраһнмов турында документаль повесть. 376 бит. Бәясе 1 еум 50 тиен Атилла Расих. Әсәрләр. I том. Яагы авазлар. Роман. Повестьлар, хикаалыр 168 бит. Бәясе I сум 90 тиен. II том. Маг буй дак. Роман. Повестьлар, хикәяләр. 552 бит. Бәясе 2 сум 10 тиен. Энже Моэмииова. Күңел түрендә. Ши гырьләр һәм поэмалар. 32 бит. Бәясе 10 тм ен. Раушания Низамоа* Мин авылда укыйм. Балалар очен хикәяләр. 56 бит Биа се 10 тиен. Вакыйф Нуруллам. Җавап бир. кеше Повестьлар 288 бит. Бәясе 1 сум 20 тиен Пионер сәхнәсе. Снге.ленче китап 144 бит. Бәясе 35 тиен. Госман Садә. Җиләкле тәрәзәләр Ши гырьләр. 80 бит Бәясе 30 тиеи. Туган як кичләре. Ноталары белая ба сылтан татар җырлары. 40 бит. Бәясе 60 тм Зәкия Туфайлоаа Беа Леиян омыкла ры Балалар очен шигырьләр. 64 бит р» семнәр белән. Бәясе 30 тиен Зефәр Фәтхетдииов. Кем кемне. Повесть лар. 192 бит Бәяге 50 тиен Мәгафүр Хвимииов. Тенге кунаклар. Юрист язмалары 112 бит Белее 20 тиен Хәким Хайруллин. Ургыл. Роман. 304 бит Бәясе 1 сум 20 тиеи, Мосәгыйт Х.>биб> ллии Чо*и ыл т.ц> f ' ман. 528 бит. Бәясе 2 еум 10 тиен Альберт ХӘСӘИОВ. Ш* тай бгр Ml* '.lor. По весть, хикәяләр. очерклар, истәлекдер, әдәби портретлар. 240 бит Бәясе 1 сум Ризван Хәммд, Каен җиле. Пьееалар 160 бит Бәясе 45 тиен Мәгъсүм Хуҗии. Бәхет җире Хикәя тәр 126 бит Бәясе 45 тиен Роза Хафизова. Сак сок тавышы Хикәя ләр һәм әкиятләр. 136 бит Бәясе тиеи Шатлыклы кайгы. Юмористик һәм сити рнк хикәяләр. 160 бит Бәясе 55 тиен Сәет Шакуров. Пьесалар 2<8 б«т Бәйге 1 сум. Шәмсия Җиһаигмровя. Яшел гврмуи. Повесть 102 бит Бәясе 30 тиен Яшьлек җырлый Хәзерге татар астрада җырлары ноталары беләк. 96 бит Баагм 65 тиен. Якындагы кибеттз вулмаса. бу китапларны ломга аша соратыа алдырырга *м. KUH. Адреслар: 420057. г. Казань. ул Октябрьская. 18. WU/UJUH -Книга 420084. г. Казань, ул Баумана. 19 Магазин .V /. отдел .Книга почтой.

Реклама