Логотип Казан Утлары
Шигърият

Туган тел

И туган тел, и матур тел, әткәм- әнкәмнең теле! Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

È òóãàí òåë, è ìàòóð òåë, әòêәì‐әíêәìíåң òåëå!

Äөíüÿäà êүï íәðñә áåëäåì ñèí òóãàí òåë àðêûëû.

Èң ýëåê áó òåë áåëәí әíêәì áèøåêòә êөéëәãәí,

Àííàðû òөííәð áóå әáêәì õèêәÿò ñөéëәãәí.

È òóãàí òåë! Һәðâàêûòòà ÿðäәìåң áåðëәí ñèíåң,

Êå÷êåíәäәí àңëàøûëãàí øàòëûãûì, êàéãûì ìèíåì.

È òóãàí òåë! Ñèíäә áóëãàí èң ýëåê êûéëãàí äîãàì:

«ßðëûêàãûë, — äèï, — үçåì һәì әòêәì‐әíêәìíå, Õîäàì!»

 

"КУ" 04, 2016

Фото: pixabay

Теги: шигырь поэзия

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналындаукыгыз

Нет комментариев