Год 1980 Номер 3

Описание

Jounal name

Материалы:

 • ЯҢА ШИГЫРЬЛӘР
 • АГЫЙДЕЛ ЕГЕТЕ
 • ҖӘЗА
 • Беренчеләр идек
 • СҮЗ
 • Поэзия
 • МӘХӘББӘТ КАРТАЯМЫ?
 • ИЛЬИЧКА ХАТЛАР
 • ТАҢ АТКАНДА
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • ҖИР УЛЛАРЫ
 • ШУЛАЙ БУЛА ИКӘН
 • Поэзия
 • Ә ЕЛГА ҺАМАН АГА
 • ЛАЧЫН ЙӨРӘКЛЕ ЕГЕТ
 • ТОРМЫШ ҮЗӘННӘРЕННӘН Хисам
 • «МӘХӘББӘТНАМӘ» ӘСӘРЕ ҺӘМ ТАТАР ӘДӘБИЯТЫНДА АНЫҢ ТРАДИЦИЯЛӘРЕ
 • МӘҢГЕЛЕК ФАКЕЛ
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • РУС ОРИЕНТАЛИСТЛАРЫНЫҢ ЭШЧӘНЛЕГЕ ҺӘМ ТАТАР ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТЫ
 • БОЛГАР ЯЗМА КУЛЬТУРАСЫ
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • СҮЗНЕҢ ХИКМӘТЕН ТАБЫП
 • АВЫЛ УРАМНАРЫ БУЙЛАП
 • ТЕЛ ДИГӘН ДӘРЬЯ БАР
 • ӘДӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ЯҢАЛЫКЛАРЫ
 • ТӘҮФИКЪ КАМАЛИЕВ
Реклама