Совет әдәбияты

Совет язучыларының Беренче Бөтен Татарстан съезды Шушы елмын 25 нче июленнән 29 нчы июленә кадәр Совет язучыларынын Беренче Ботсн Татарстан съезды булып үтте. Совет язучыларынын һәм. гомумән, киң совет җәмәгатьчелегенең актив катнашы белән үткән бу тарихи съезд татар совет матур әдәбиятының хәленә, үсешенә йомгак ясау белән бер:ә, татар совет әдәбиятының топ кочләрс белән эшләү, аларнын нжат активлыкларын тагы ла күтәрү, кии эшче-колхозчы массадан күтәрелеп килә торган яшь язучылар кадрын тәрбияләү, бөек социализм эпохасына тин бу лырлык матур әдәбият әсәрләре ту дыру һ.б. буенча кин нжат тикшерүе үткәреп, татар совет әдбиятынын алдагы үсеше юлларын билгеләде, акын перспективаларын сызып үпе Бу съездда татар совет әдәбияты турында ип. Г Ризванов. проза һәм поэзия өлкәсендәге бурычлар турында ип Гомәр Гали, татар совет драматургиясе турынла Г.Нигьмәти, Р Ишморат. К.Тинчурнн иптәшләр һәм блюзлар әдәбияты турында ип Ф Кәрим докладлары тыңланды. Съезд бу докладлар буенча фикер алышулардан сон. Татарстан Сонет язучылары союзы пранлениессн һәм совет язучыларынын Ботенсоюз съездына делегатлар сайлап ябылды Без бу санда съездньпз көндәлеген һәм ВКП(б) ӨК-гы секретаре иптәш Ь.Аблуллиннын чыгышын урззаштырып. докладларның һәм речьләрнең стенограммаларын бирүне алдагы саннарга калдырабыз 1934. М 7.

Реклама