Безнең календарь

Әминә Бикчәнтэеваның тууына 90 ел

Балалар ятучысы Әмине Әхмәт кыты Бикчәнтәена 1913 елмын 26 январенда Катай шәһәрендә эшче I аилесснлө дөньяга килә Ьншбалта бистәсендәге гагар мәктәбендә укыган чагында ук ул матур әдәбият белән кытыксына Әдәбият гүгәро!сидә, концертларда һәм стена гатегалары чыгаруда актив катнаша Тора-бара үте дә ши1мрьләр һәм пьесалар я и Шул вакыпа мәктәптә әдәбият дәресләре алып барын шагыйрь Хәсән Туфан аиын ижали юнәлешенә тур йогынты ясый 1934 1938 елларда Катан дәүләт педагогия институтының татар теле һәм әдәбияты бүлеген уңышлы тәмамлаганнан сон. "Яшь ленинчы” тактасы редакциясендә әдәбият бүлеге хедмәткаре Атланыш. Буа районы мәктәп мрентә укытучы. Татарстан радиокомитетында балалар очен тапшырулар бүлстсидо һәм Татарстан китап нәшриятының яшьлор-балалар ә.ыбняты рсллкциясстиә ре иктор бу тын шин Әмнно Бикчән таена бөтен гомерен һәм ижидн сәләтен балалар тәрбиясенә батышлатан ятучы 19411 елла кече яшыәте балаларга адрес лантан "Бүләк ” исемле беренче 1иип>рм китабы басылып чыккач, күренекле балалар ятучысы Абдулла А тнтн бу китапнын чынлап та билоларга «ур бүләк булуын ӨЙтсн, ә ткә тактасы аны яшь ангорны тәбрикли Шигырьләрендә, күбесенчә, нәни тәр турында ята. баталар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең, әле беренче ел тарын 1ын.т мәктәпкә ки нән укучыларныңкондәлск нтрмыш тниюдллрын. уеннарын, у орммәм-«С'«Чм .^хн шигъри җанландырып. ЯШЬ буын т.трбнясенә бән к- күн кенә сюһнм М.Х1-. I I !ЛрМС кү ырә Аның шигырьләре балаларны ү тарә һ.«м м ткәнтмртә сар.па • тән к ит нятьле булырга ойрәтәтәр. айлонә-тирә табигатьне кадерли һәм саклый бс >ерт-' этмиләр О Бнкчөнтәсаа "Ана йөрәтс" һәм "Мин аңлыйм сине' исем к н.чкетьлар авторы Яшүсмерләр тормышы материалына ишстләи яты нан һ.»м илт у* «сыйлар тәрбиясе проблемаларын ү теккә алг ан бу әсәрләрендә я тучы мгшмм тына я «мыш тар үрн«|с«|дә кешешәхесеформалашуына хетмәт һәм ннчс.мр коллектиаынын хәлиткеч йогынтысы турында сон ли Ә Бикчәнтәсвинын балдыр эчен кыс ки-кыеш кытыклы хнк.мсырс ы бир Ьч жанры анык "Хуҗа Ноерет шн балалар янынаа" дигән чнк.м.ыр шттмы аерчча яратып укьиш Фольклор герое ХчжаНасрст тиннынмәт.*к.тс1сн. тапкырлыгын. ниекүтк ие .теген ан тор билаитр тормышы материалында шактый унышды тпеп ачуга нрешә Оминв Бикчәнтәена ике тисЮ1Ә якын тишырь һәм нрои китаплары авторы Алар "Бакча I э тләре" "Бүлем һәм иртәгә Бүләк 'Дачада '. Күмелде соИләнтүләр Дәү әни . ' |анынтларым һ б китаплар . > Бикчәнмени I*>5К елдан Я тучы тар бсрдстс әтътасы Хәкимҗан Халиковныц тууына 70 ел I .шыпан баталар ша1ыирс Хәкимҗан Шәмччмг улы Хатиков (1933 ?002) хллкыбылпт күн әдипләр бнрт әт Клим артинтин Арча раЙОИЫНЫН Мимыш аны дымла туган Хәкимҗан 1‘*48 е ги Чембч ин җңдес нык мәктәбен ә 1952 елда Арча пс.ыкния учнишкчын т лимит ач оик е т ир Иске Өжеи җидееллык мәмәбетыә укытучы бутын шин Читтән торып Каытт дәүләт университетының татар тс тс һәм әдәбияты бүлегендә чкый (1954 |%0) 196 * спан VI Каынл.т яши. башта «Яткын* журналы аннан «Яшь Дснимчы* татетасы редакцияләрендә әдәби сетмәткәр 6ч тын итми 1979 |ЧХ| елларда м Татарстан Я »\ чытар сокчымын матур әдәбиятмы |1роиа|.им.мач бюросы председателе: ә 1983 елдан «Совет мәктәбе» (хәзерге «Мәгариф») журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр була. Нәниләр өчен шигырьләре әүвәл күмәк китапларда басыла. 19оУ елда «Йолдызлар ничәү?» исемле беренче мөстәкыйль китабы дөнья күрә Аннары— «Шук бабай». «Уйныйсың киләме?» һ. б—уннан артык китабы басылып чыкты. с Арала—«Ин шатлыклы көнем» (1983) кебек сайланма характердагы китабы да бар. Рус телендә -Конфегное дерево» (1977). «Где моя лорога» (1982) исемле китаплары да дөнья күрде—алар турында Мәскәү матбугатында да (В Щербаков. Л. Лехтина. С Вешнякова һ. б мәкаләләре) искә атынды Татарстанда исә шагыйрь иҗатына карата Б Камалов, Р Кукушкин, К. Кәримон. Ә Мушинский. М Сафин һ. б. мәкаләләре басылды. 1984 елда шагыйрьгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Хәкимжан Халиков—1973 елдан Язучылар берлеге әгъзасы иде.

Реклама