Гарәп әлифбасы нигезендә татарча уку күнекмәләре

Габдулла Тукай Бер татар шагыйренең сүзләре (Кыскартып алынды) Җырлап торам, торган җирем тар булса да. Курыкмыйм, сөйгән халкым бу татар булса да: Күкрәк биреп каршы торам, миңа милләт Хәзерге көн мылтык-ук атар булса да. Яхшылыкка эреп китәм — балавыз мин. Мактап сөйлим изге эшне — бал авыз мин: Бер яманлык күрсәм сүгәм. мактый алмыйм! — Ул тугърыда бик явыз, ай-һай. явыз мин! Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам. Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам: Тау башына менеп кычкырмакчы булсам. Биек җир бит. егьлырмын дип шүрләп калам Максуд җитәр: бара торгач — юл кыскарыр. Әллә кайда баткан хиссият кузгалыр: Бөкре түгел, төзәлергә кабер көтмим. Тәңрем фәйзы1 минем күңлемгә эз салыр. Г. Тукай

Реклама