ТАШ ЮЛЛАР САЛАБЫЗ


Яшел дулкыннарын уйнатып, ~ Тирә-якта шаулый басулар. Кисеп үтелә тыныч, тар сулар, Гаш юллар салабыз, таш юллар. Иген төяп җәйге таңнарда Колхозчылар үтәр калага, Башын чайкап калыр каеннар, Таш юллар салабыз, таш юллар! Алда бөек максат яктыра, Шуңа армый эшли ташчылар.
Барыр өчен җиңел булсым дип, Таш юллар салабыз, таш юллар!

Реклама