Мәгъсум Харисов

Укытучы иртә чалара

Автобиографик сәхифәләр Балачак Кеше өчен беренче мәктәп – ана мәктәбе, ул яхшы гадәтләр, хезмәткә мәхәббәт тәрбияләүгә нигезләнергә тиеш. Ян Амос Коменский