«Ак җилкән»

Сынаулар

Мин ачмадым, кранны!.. – Онытма, Айсылу. Мин һәрвакыт синең яклы.

Сынаулар

Әтиең кичерерме?.. Яз мәле… Катлам-катлам кар бер мизгелдә эреп, гөрләвекләр булып ага…