Тукай һәм татар әдәбияты, Шигърият

04.07.2018 7 (июль), 2018

Аллаһ гыйшкы хакына


Без дә бер кешедәй дус булыйк Аллаһ гыйшкы хакына;
Эрелек, төче теллелекне ташлыйк Аллаһ гыйшкы хакына.

Милләтнең күңеле аңа юнәлсен Аллаһ гыйшкы хакына;
Иске чир, түбәнлек юк булсын Аллаһ гыйшкы хакына.

Шул юлга омтылыйк, и диндәшләр, Аллаһ гыйшкы хакына;
Мондый омтылыш, тырышлыклар керсен гадәткә Аллаһ гыйшкы хакына.

Болай итеп, наданлык безне измәсен Аллаһ гыйшкы хакына;
Чарасын яз яки телдән сөйлә Аллаһ гыйшкы хакына.

Гыйлемгә кирелек пәрдә булмасын Аллаһ гыйшкы хакына;
Җанланыйк, кузгалыйк һәр җирдә Аллаһ гыйшкы хакына.

Дуслык булмау сәбәпле, милләт шушы хәлгә килде, –
Гыйбрәт ал, и Мөхәммәд өммәте! Аллаһ гыйшкы хакына.

Без дә кеше ич, итик гайрәт Аллаһ гыйшкы хакына;
Бу дөньяны хәйран калдырыйк Аллаһ гыйшкы хакына.

Милләтне күтәрергә күңлем ашыга һәм ашкына;
Китмәсен күңлем очып, бастырып куй таш кына.

Тиеш булды безгә билне буу Аллаһ гыйшкы хакына;
Мәгърифәт, һөнәр туамы? – бар да Аллаһ гыйшкы хакына.

Бар һөнәребезгә канәгать булмыйк Аллаһ гыйшкы хакына;
Тәңре мәрхәмәтенә каршы килмик Аллаһ гыйшкы хакына.


Фото: vivareit.ru