Мәкальләр

***

Кеше кала Җирдә – эше белән, ә Җир җәфалана – кеше белән. Кар сулары җиргә сеңә, ә гомер – балаларга. Алга таба…

***

Ай югары булса да, җиргә иелгән. Акча – сатылганны, бакча – чокынганны, урыс – чукынганны, дәрес – укыганны… ярата.

***

Бал корты аюдан да кыю. Авызына су капкан халык судагы балыкка әйләнә.

***

Милләтен яшәтә алган шагыйрьнең, шагыйрен яшәтә алган милләтнең генә киләчәге бар. Ялагай гомер буе яшәүдән ял итә.

***

Гүргә сыймас кеше булмый, гүр сыйдырмас эшләр була. Ярлы бул – ялчы булма. Күршең чырае – синең йөзең чагылышы. Ике Алга таба…