Мәкальләр

Мәкаль өмәсе

Фикер хөрлеге – күңел көрлеге. Тел – милләт агачының тамыры, әхлак – аның җимеше.

***

Китап – уй карабы. Яхшы атка ия кеше яманатка юл калдырмый. Комсызлык белән бәхетнең очрашуы икеле. Тигез түгел бәхет бизмәне.

***

Акыл белән акыл мәңге бәйге тотар. Язганыңны халык сызмасын. Киләчәк максатын тоткан – күпләрне откан.

Мәкаль өмәсе

Әдәбиятсыз халык әдәп белмәс. Эт кадерле илдә кеше кадере бетә.

***

Кеше кала Җирдә – эше белән, ә Җир җәфалана – кеше белән. Кар сулары җиргә сеңә, ә гомер – балаларга. Алга таба…