Мәкальләр

***

Чама белән өт, үзеңә киләсен көт. Байлыгыңа сөенмә, саулыгыңа сөен. Бәхетле булмаган бәхетле итә алмас.

***

Дөньяны тышкы матурлык түгел, эчке матурлык коткара. Хокуклар кечерәйгәндә, йодрыклар зурая.

Халык әйтсә, хак әйтә

Акылыңа аракы түрә булмасын. Аракы акылга черки булып керә, аждаһа булып чыга. Акайган күздә акыл аз.

Мәкаль өмәсе

Фикер хөрлеге – күңел көрлеге. Тел – милләт агачының тамыры, әхлак – аның җимеше.